عطر باران را تنفس کن! بوی اوست...

۳ مطلب با موضوع «از سیدالشهداء (ع)» ثبت شده است

باران

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

پیش اشک هایت سپر انداخته باران

شاید که تو را ، یاد سر انداخته باران

 

شش ماهه و تشنگی و گهواره ی خالی ...

امشب دل پُردرد تو را در خطر انداخته باران

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان

کوه صبر

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

بارید به صحرا بغض این ابر شکست

از فکر غم تو کمر صبر شکست

 

وای از دلت ای عمّه چه صبری داری!

از درد تو بی عصا دل بحر شکست

 

طوفان سخن های تو مانند نداشت

از ترس تو پایه های آن قصر شکست

 

از مردم کوفه بیش از این ها دیدیم

آن روز که فرق پدر دهر شکست

 

از غفلت زاهدان جاهل فریاد...!

با سنگ ریا شیشه ی آن شهر شکست

 

آن روز حسین ، تشنه ی یاری بود

هر چند که کاسه ها سر نهر شکست

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان

عشق

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

آنکه خدا خیرش را بخواهد ،

عشق حسین علیه السلام را به قلب او می اندازد.

 

امام جعفر صادق علیه السلام

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان