عطر باران را تنفس کن! بوی اوست...

۳ مطلب با موضوع «دفتری برای نوشته های من :: دل نوشته ها» ثبت شده است

خدای خوبی ها

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

خدا جون سلام! خوبی؟

کاری نداشتم ؛

فقط می خواستم بگم خیلی دوستت دارم.

ولی نه بیشتر از اندازه ای که تو منو دوست داری.

چون تو منو خلق کردی ؛

و حد عشق خالق برای مخلوق قابل تصور و تجسم نیست.

می دونی؟

دلم می خواد یک تابلوی هنری زیبا بشم.

که تو با عشق نگاهم کنی ...

یعنی میشه؟؟؟ یعنی می تونم؟؟؟

شاید تو کمکم کنی ،

که بتونم رنگ های زشت کینه و حسادت رو پاک کنم.

و سرشار از عشق بشم. خالص و بی ریا ...

خدایا؟ تو خریدار تابلوی نقاشی دل من هستی؟

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان

نام او

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

در شعرم

نه قافیه ها را جستجو کن ؛

نه به دنبال وزن و آهنگ باش!

در شعر من ،

فقط او را بجوی!

که اوست

آهنگ زندگی من ...

و قافیه ی تک تک لحظه هایم ...

و تنها نام اوست ؛

که به هر دو دنیایم وزن می دهد.  یا مَهدی!

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان

مهربان ترین پدر

((به نام خداوند زیبا سخن))

 

ای مهربان ترین پدر!

نگاهمان کن ...

فقط یک نگاهت کافیست ؛

تا

تمام دردهایمان را

برای همیشه

به دست فراموشی بسپاریم!

همیشه 

به همه گفته ام

دردی که 

تو درمانش کنی

دیگر هرگز باز نمی گردد ...  یا مَهدی!

 

 

 

 

فاطمه سادات بهشتیان